Сейфове за Централна поща, Пловдив

27.06.2016

Местенето на голямогабаритни сейфове от Централна поща, Пловдив до град Хасково.