Местене на находки от централна поща, Пловдив

18.06.2012

Централна поща, Пловдив: местене на историческите находки до двора на ВМИ.