Lord of the Dance

12.07.2010

Товарене и разтоварване на техниката и частите за сцената за представлението „Lord of the Dance“.