Концерт на Тария Турунен (Tarja Turunen) и Майк Терана (Mike Terrana)

20.09.2011

Товарене и разтоварване на техниката и частите за сцената на концерта на Тария Турунен (Tarja Turunen) и Майк Терана (Mike Terrana).