Товарен транспорт

За транспортиране на малки, средни и големи товари на Ваше разположение са камиони с различен габарит.

Към момента, дружеството разполага с три камиона:

  • Мерцедес 313 – товароносимост 1.5 тона
  • Мерцедес 413 – товароносимост 2.8 тона
  • Мерцедес 1328 – товароносимост 7 тона

Мерцедес 313

Мерцедес 413

Мерцедес 1328

Повече относно камионите: страница Техника

Атлант разполага с лиценз за осъществяване на международен превоз на товари, №3822/2015г.

Атлант напомня

За вещи с по-деликатни повърхности, подходящата опаковка е силно препоръчителна. Както да поръчате опаковъчни материали, така можете и да поръчате монтаж, демонтаж, опаковане.

Използвайте зеления бутон по-долу за да ни предоставите информация по Вашия случай. Така ще можем да Ви предоставим най-подходящото възможно решение.