Местене на находки от централна поща, Пловдив

юни 18, 2012

Централна поща, Пловдив: местене на историческите находки до двора на ВМИ.