Концерт на Тария Турунен (Tarja Turunen) и Майк Терана (Mike Terrana)

септември 20, 2011

Товарене и разтоварване на техниката и частите за сцената на концерта на Тария Турунен (Tarja Turunen) и Майк Терана (Mike Terrana).