Преместване на метални каси и деликатна техника

За пренасянето и товаренето на едрогабаритни товари Атлант разполага със техника съобразно случая, включително и кран.

Над 10 годишен опит в преноса на тежка и финна техника, включително и:

Компетентни лица с дългогодишен опит отговорят на място за намирането на нестандартни решения при преноса на техника.

Изграждане на платформи, рампи и приспособяване на интериора за подходящо преминаване на товар.

Вижте също: товарене и разтоварване на стоки